فلزیاب Minelab Equinox ۶۰۰ و Equinox ۸۰۰ فلزیاب های جدیدی هستند. یک دستگاه فلزیاب برای پیدا کردن هر قطعه فلزی در هر جایی طراحی شده‌ است. با توجه به فناوری ها ، Equinox ۶۰۰ / ۸۰۰ به طور مساوی با انواع موارد هدف و شرایط خاک سازگار می‌شود. فقط یک مکان برای جستجو انتخاب کنید و شروع کنید! این گنج یاب قطعا می‌تواند جهانی نامیده شود.