نشانه ماه و ستاره در دفینه یابی و معنای آن در گنج یابی

نشانه ماه و ستاره در دفینه یابی نشانه ماه و ستاره در دفینه یابی نقش ماه نصفه، 2500 سال قبل از میلاد نشانه خدای ماه بوده است. علامت ماه و ستاره … ادامه مطلب

مفهوم تپه در دفینه یابی و آثار و نشانه های تومولوس

مفهوم تپه در دفینه یابی و آثار و نشانه های تومولوس مفهوم تپه در دفینه یابی داخل ایران در انواع و اقسام متفاوت وجود دارد که به دو شکل طبیعی … ادامه مطلب

نشانه پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی نشانه پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی دارای سه نظریه می باشد که باید این سه نظریه را با توجه به … ادامه مطلب

مشاوره و خرید